tel: 724 10 20 20

Pojištění a záruky

ZA PŘÍPADNOU ŠKODU RUČÍME MY 

Naše stěhovací firma ručí za případné poškození či ztrátu převzatých věcí.

Pojištěni proti vzniklé škodě při stěhování a dopravě jsme u České pojišťovny a.s. a to do výše 30 mil. Kč.

V případě pojistné události je naší povinností vzniklou škodu uhradit, případně opravit a to po předchozí dohodě s poškozenou stranou.

Největší záruku spatřujeme především v tom, že všichni naši pracovníci jsou bezúhonní a v oboru stěhování mají bohaté několikaleté zkušenosti

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ 

Pojištění odpovědnosti podnikatele

Realizace: INIZIO